ปฏิทิน

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

น้ำตกวังใหญ่


อยู่ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก บ้านก่อ หมู่ 7 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษเส้นทางการคมนาคม ออกเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษ ถึงอำเภอกันทรลักษ์ระยะทาง 65 กิโลเมตร เมื่อถึงอำเภอกันทรลักษ์เดินทางโดยถนนสายเขาพระวิหาร แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนที่ไปอำเภอขุนหาญ เลี้ยวซ้ายเข้าน้ำตกวังใหญ่ ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร สภาพของน้ำตก เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก รอบๆ บริเวณเติมแต่งเพิ่มความสวยงามทิวทัศน์ตามธรรมชาติ ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เป็นน้ำตกที่มีลำธารไหลมาจากเทือกเขาพนมดงรัก น้ำตกมีความสูงประมาณ 5 เมตร สามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดแนวน้ำตก และยังสามารถศึกษาพืชสมุนไพร ซึ่งมีไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิดในเขตเทือกเขาพนมดงรัก ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวจะน่าเที่ยวมากที่สุด เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ข้อมูลเพิ่มเติม - อบต.ละลาย เว็บไซต์ http://www.lalai.org/ - แผนที่เส้นทาง และภาพถ่ายทางอากาศ

น้ำตกนาตราว


น้ำตกนาตราว ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ในท้องที่ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมากน้ำไหลผ่านผลาญหิน ความสูงประมาณ 18 เมตร เป็นน้ำตกที่อยู่ในระหว่างการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมมีน้ำไหลในช่วงฤดูฝนและต้นฤดูหนาว การคมนาคม ระยะทางจากแยกถนน รพช. บ้านโคกตาล – บ้านไพรพัฒนา (บริเวณแยกบ้านโนนจำปา) ประมาณ กม. เป็นถนนลูกรังสลับกับมีหินโผล่ ค่อนข้างขรุขระและลำบากประมาณ 14 กิโลเมตร และเดินทางต่ออีกประมาณ 3 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวผู้สนใจสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวขับเคลื่อน 4 ล้อ เข้าไปเที่ยวชมได้ โดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาเป็นผู้นำทางให้ การพักแรม ที่พักแรมไม่เหมาะที่จะค้างแรมในป่า เนื่องจากเป็นที่ใกล้แนวเขตประเทศกัมพูชา ประกอบกับมีโรคภัยไข้เจ็บชุกชน เช่น ไข้มาลาเรีย ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา เส้นทางการเข้าถึงน้ำตกค่อนข้างลำบากและไกลมาก ต้องใช้ยานพาหนะจำเพาะและเดินเท้าบางจุดยังคงมีระเบิดหลงเหลืออยู่ ทำให้ขาดความปลอดภัย นอกจากนี้ยังอาจได้รับอันตรายจากพิษภัยสัตว์ในป่าได้ จึงไม่สะดวกอย่างยิ่งในการเข้าชมน้ำตกแห่งนี้
ที่มา:http://phusing.atspace.com/natroa.htm


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ปราสาทสระกำแพงใหญ่สร้างขึ้นในศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธแบบมหายานเพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทวรูป จากการขุดแต่บูรณปราสาทแห่งนี้ ของกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2532 ได้ค้นพบปฏิมากรรมสำริดขนาดใหญ่เฉพาะองค์สูง 140 เซนติเมตร และรวมความสูงทั้งฐาน 180 เซนติเมตร ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศสกุล ให้ความเห็นว่าเป็นรูปของนันทิเกศวร หรือ นันทีศวร ลักษณะพิเศษ คือเป็นสำริดกะไหล่ทอง เดิมอาจจะตั้งอยู่หน้าปราสาทหลังกลางภายในมุขหน้าปราสาท เพราะโดยปกติจะประจำอยู่กับเทวาลัยของพระอิศวร ปฏิมากรรมชิ้นนี้เป็นศิลปะขอมแบบบาปวนตอนปลาย สำคัญมากนับเป็มปฏิมากรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่งที่พบในประเทศไทย ปัจจุบันจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทสระกำแพงใหญ่ หรือ ปราสาทศรีพฤทเธศวร ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสระกำแพงใหญ่ ถนนประดิษฐ์ประชาราษฎร์ หมู่ 1 ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ใกล้กับสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย และห่างจากที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร


วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ผามออีแดง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษผามออีแดง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกันทรลักษ์ บริเวณปลายสุดของทางหลวงหมายเลข 221 (สายศรีสะเกษ-กันทรลักษ์) ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 34 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 98 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเดียวที่ติดต่อกับทางขึ้นเขาพระวิหาร
ผามออีแดง มีลักษณะเป็นลานหินธรรมชาติ เป็นหน้าผาสูง 500 เมตร มีผืนป่าเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก ที่แบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และเป็นประตูสู่ปราสาทเขาพระวิหาร ริมหน้าผาสูงติดกับพื้นที่ประเทศกัมพูชาซึ่งอยู่เบื้องล่าง เป็นจุดชมทัศนียภาพเขาพระวิหาร ทิวเขาพนมดงรัก และแผ่นดินเขมรต่ำ สามารถมองเห็น ปราสาทเขาพระวิหาร ในระยะใกล้เคียง 1,000 เมตร
ในบริเวณผามออีแดง มีวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก และทางด้านทิศใต้ ซึ่งเป็นหน้าผาที่อยู่ต่ำลงไป จะมีภาพสลักหินนูนต่ำ ศิลปะเขมรพุทธศตวรรษที่ 15 ซึ่งสันนิษฐานว่า มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย จนกลายเป็นแหล่ง Unseen Thailand แล้วในช่วงฤดูฝนจะปรากฏทะเลเมฆที่ไหลมาจากที่ราบแผ่นดินเขมรต่ำมาปะทะหน้าผาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ไปเยือนผามออีแดงในฤดูนี้จะได้มีโอกาสอาบเมฆอย่างแสนประทับใจ
ที่มา:http://guideubon.com/news/view.php?t=69&s_id=10&d_id=10ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ น้ำตกสำโรงเกียรติ (น้ำตกปีศาจ)


ตั้งอยู่ที่บ้านสำโรงเกียรติ มีต้นกำเนิดจากภูเขากันทุง ในเทือกเขาบรรทัด เป็นน้ำตกขนาดกลาง ตกจากหน้าผาสูง 8 เมตร มีน้ำมากในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ เหนือน้ำตกเป็นธารน้ำไหลไปตามลานหิน จะมีความสวยงามในฤดูฝน การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2111 เมื่อถึงเขตอำเภอขุนหาญ มีทางแยกเข้าไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 81 กิโลเมตร
ที่มา:http://guideubon.com/news/view.php?t=69&s_id=3&d_id=3


ดู สถานที่ที่ฉันบันทึกไว้ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยการเชื่อมต่อมินิคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย แต่ในครั้งนั้นยังเป็นการ เชื่อมต่อโดยผ่านสายโทรศัพท์ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ช้าและไม่เป็นการถาวร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าด้วยกันเรียกว่า "เครือข่ายไทยสาร"
การให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยให้บริการในนาม บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (Internet Thailand) เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศไทย


สัดส่วนการผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแยกตามทวีป, ที่มา:http://www.internetworldstats.com/stats.htm

จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ปี 2534 (30คน) ปี 2535 (200 คน) ปี 2536 (8,000 คน) ปี 2537 (23,000 คน).... ในปี 2550 จากจำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปประมาณ 59.97 ล้านคน พบว่า มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 16.04 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 26.8 และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 9.32 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15.5 เมื่อพิจารณาตามภาคพบว่า กรุงเทพฯ มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 40.2 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 29.9 รองลงมาคือ ภาคกลางมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 27.5 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 15.7 ภาคเหนือมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 26.0 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 15.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 22.9 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 11.9 ภาคใต้มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 25.2 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 12.7

การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต1.อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล์ (e-Mail)


2.สนทนา (Chat)


3.อ่านหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด


4.การติดตามข่าวสาร


5.การสืบค้นข้อมูล / การค้นหาข้อมูล


6.การชม หรือซื้อสินค้าออนไลน์


7.การดาวโหลด เกม เพลง ไฟล์ข้อมูล ฯลฯ


8.การติดตามข้อมูล ภาพยนตร์ รายการบันเทิงต่างๆ ออนไลน์


9.เล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์


10.การเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning)


11.การประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Video Conference)


12.โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP)


13.อับโหลดข้อมูล

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

อินเตอร์เนตอินเตอร์เน็ต(Internet) คือ กลุ่มของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงติดต่อเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานเดียวกัน อินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ ที่รวบรวมความรู้ทุกๆด้านให้ผู้ที่ต้องการค้นคว้าหาข้อมูลเข้าไปค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังห้องสมุดด้วยตนเอง

รูปภาพ
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

มาดูคลิปของผู้ชนะเลิศการประกวด15หยกๆ16หย่อนๆ กันจ้า!!!!!!! น่ารักมากๆ

ประกาศผลแล้ววววว!!!
กับโครงการประกวดคลิปประกอบเพลง 15หยกๆ16หย่อนๆ


  http://www.youtube.com/watch?v=Bimnhdbeggg

  และนี่คือผลงานรางวัลชนะเลิศที่ได้รับเงิน 20,000บาท
  กับผลงานที่ชื่อว่า "1 ปีผ่านไป..(1 Year Later)" ของคุณ ปฏิภาณ บุณฑริก

  ดูรายละเอียดและผลการประกวดของผลงานที่อื่นๆที่ได้รับรางวัล ได้ที่
  www.happy.co.th/clip1516

  กลอน….ให้คนที่รักจากไปไกล

  คนดี......ที่คิดถึง
  คนที่หัวใจ คำนึงอยู่เสมอ
  ไม่ว่าเมื่อไหร่ ยังคงซึ้ง ถึงเธอ
  ....คนไกล ที่ไม่อาจพบเจอ ได้เลย

  ค่ำคืนเหงา เหงา
  เฝ้าคิดถึง ห่วงหา
  อยากไปอยู่ใกล้ คนไกลตา
  อยากคอยดูแลตลอดเวลา คนของใจ

  คิดถึงคนไกล ..... คนนั้น
  รอวัน เธอกลับมาหา
  นับดาว แทนนับวัน ให้กลับมา
  ต้องให้นับซ้ำๆ กี่ครั้ง ถึงจะเห็นหน้า.... คนดี

  คิดถึงคนไกล.....
  เมื่อไหร่ที่มองไปสุดฟ้า
  จะคิดถึงคนคนหนึ่ง ที่ไปไกลตา
  คนที่ฉันย้ำเสมอว่า ..... ยังคอย  ขอบคุณที่ย้อนกลับมาทำให้ชีวิตสดใส
  ขอบคุณกำลังใจที่มีให้กัน เสมอ เสมอ
  ขอบคุณฟ้าที่ให้วันดีๆ ที่มีแค่ฉันกับเธอ
  ขอบคุณที่ทำให้ฉันพบเจอรักจากเธอที่แท้จริง

  ที่อยู่ : คณะวิทยาศาสตร์,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม